Terug naar het overzicht

Master Data Management

Master Data Management (2011-2012)

Post NL - Triple B IT ConsultancyBegin 2012 is PostNL gestart om de logistieke processen te veranderen. Triple B IT is namens de afdeling Beheer Masterdata (organisatie, locatie, processen) ingeschakeld om alle voorbereidende organisatorische- en systeemaanpassingen tijdig te realiseren.

 

 

De belangrijkste taken waren:

  • definiëren van business requirements voor functionele aanpassing SAP MDM
  • aanpassen van het bestaande “logisch datamodel” zodat hiermee de nieuwe en bestaande logistieke – en organisatiestructuur ondersteund kunnen worden
  • vaststellen van de impact van de veranderingen op de masterdataregistratie en de impact van de masterdatawijzigingen op de bestaande aanleverende en afnemende systemen en deze op basis van prioriteit aanpassen
  • definiëren van generieke uitgaande masterdata interfaceberichten (IDOC en XML)
  • opstellen van testscenario’s en testscripts en (mede) uitvoeren van acceptatietests
  • opstellen van draaiboek voor het wijzigen van de relevante masterdata tijdens de uitrolfase.