Terug naar het overzicht

Order 2 Cash Processen

Order 2 Cash Processen (2005-2007)

TWij werken voor TNT Post - Triple B IT Consultancyriple B IT was verantwoordelijk voor het opleveren van een blauwdruk voor de toekomstige Order 2 Cash bedrijfsprocessen in een omgeving met vele belanghebbenden. Frits Verhoef coördineerde alle activiteiten om de toekomstige bedrijfsprocessen te definiëren en te beschrijven. Tijdens de realisatie- en implementatiefase van het O2C project was Triple B IT verantwoordelijk voor het bewaken van de scope en procesontwerpen, zoals vastgelegd in de blauwdruk.

 

De belangrijkste taken waren:

 • verzorgen van procesworkshops
 • definiëren en beschrijven van de business requirements en de toekomstige bedrijfsprocessen
 • analyseren van de benodigde organisatorische veranderingen
 • vertalen van de toekomstige bedrijfsprocessen naar benodigde SAP-functionaliteiten, masterdata en interfaces
 • opstellen van conversie- en teststrategieën
 • bewaken dat de gedefinieerde bedrijfsdoelstellingen werden gerealiseerd en de toekomstige bedrijfsprocessen werden geïmplementeerd
 • verzorgen van presentaties over proces- en organisatorische veranderingen
 • maken opleidingsmateriaal en geven van opleiding
 • beslissingen van proceseigenaren verkrijgen voor proces-, masterdata- en systeemissues
 • samenwerken met de SAP-consultants om de beste oplossing in SAP te realiseren
 • opstellen documenten basisregistraties klanten/debiteuren en verkoopproducten
 • opstellen masterdocument AO/IC
 • aanpassen bestaande procedures en opstellen nieuwe procedures.