Align B IT

Veel ICT-projecten lopen ernstige vertraging op of mislukken geheel of gedeeltelijk. Bekende redenen hiervoor zijn:

  • Onduidelijke specificatie van eisen en wensen
  • Miscommunicatie tussen de organisatie en ICT
  • Tijdgebrek van betrokken (project-)medewerkers
  • Te weinig ervaring met het testen (en accepteren) van een ICT systeem

Align B IT = Stroomlijnen Business & IT

De methode Align B IT is een geïntegreerde aanpak die zorgt voor optimale communicatie en samenwerking tussen Business (de organisatie) en IT (eigen afdeling of externe partner), met als doel het succesvol uitvoeren van IT-projecten.

Align B IT

Het eenduidig vastleggen van organisatiedoelen en business requirements staat bij Align B IT centraal. Daarmee is duidelijk wat het systeem moet kunnen om uw organisatie optimaal te ondersteunen en wat de IT-experts hiervoor moeten realiseren.

Een van de principes voor een goede systeeminrichting is de eenduidige definitie van de master data of stamgegevens. Dit is een belangrijk onderdeel van de methode Align B IT en wordt vastgelegd in de business requirements.

De requirements vormen daarmee ook de basis voor de eventueel noodzakelijke veranderingen  in de structuur en/of werkwijze van de organisatie. Ook aan het opstellen en uitvoeren van gebruikersacceptatietesten liggen de requirements ten grondslag.